Author Archives: jesusgasco

2a sessió grup de treball 16-17. Això comença a funcionar!

img-20161130-wa0001

24 de novembre de 2016
TEMES DISCUTITS
1.Lectura d’articles
Comentem els articles triats pels encarregats de les lectures:
Elisa: A partir de l’article que exposa l’Elisa es comenta que són els quadrants cummins o els cummins matrix. Ajuden a seqüenciar activitats segons la demanda cognitiva i/o lingüística

Clara: Lugares de interés geoeducativo en el medio urbano. Potencialidad de las ciudades para la enseñanza de la Geología (p. 195-201). Inés Fuertes i altres
http://www.raco.cat/index.php/ECT/article/view/312554/402629
Comenta la proposta d¡itinerari geològic urbà fet per una gent de Galícia. Es comenta l’existència de l’aplicació BCNrocks
http://www.ub.edu/laubdivulga/barcelonarocks/
Al Museu de la Tela de Granollers, temps enrera també es van fer itinerari semblant
http://www.museugranollersciencies.org/es/educacio/recursos/itinerari-geologic/
http://www.museugranollersciencies.org/pdf/educacio/Itinerari_geologic_urba.pdf

Jesús: Melts in your viscometer, not in your hand. Teaching viscosity can be sweetened by using chocolate. Science in School, num 37, tardor 2016. Pag 40-45 Claire Achilleos, Stylianos Friligkos
http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/teaserPdf/issue37_chocolate.pdfL’article presenta un mètode per mesurar la viscositat de la xocolata a partir de la construcció d’un viscosímetre casolà i les diferents possibilitats d’involucrar altres disciplines. Descriu el procediment per construir el viscosímetre i presenta diferents experiments realitzats.
2. Treball per comissions
Ens dividim en les comissions dividides per nivells i comencem a treballar
3. Posada en comú:
2n ESO: Jesús, Elisa, Pere, Jordi (Clàudia)
Crash: Treballa la física de 2n d’ESO a partir de diferents proves trobades en accidents de transit i amb les quals s’haurà d’arribar a reconstruir l’accident.
Canvi Climàtic: Proposta d’en Pere. Treball que es podria iniciar a partir de material del portal Engage

Dos grados

I amb la motxilla bioclimàtica, disponible en alguns CRP’s amb la que es poden realitzar mesures de diferents variables ( concentració de CO2, Humitat, Llum,…) i que també conté diferents activitats.
Globus aerostàtic: Per treballar forces, energia, calor,…

4t ESO: Clàudia
CSI. Poca gent. S’anirà treballant i proporcionant material. La Sílvia també està fent el curs, el segon nivell. Proposta interessant on més d’un volem ficar-hi cullerada.

1r ESO::
Geologia. Sílvia, Eulàlia, Gemma, Rosa Maria
Projecte basat en el projecte dels geòlegs del Toni. Un geòleg desaparegut i trobar-lo a partir d’unes pistes.
Evolució: Laura i Clara
Perquè no hi ha gaire possibilitats de treballar-ho a l’ESO. Volen posar-ho en practica aquest curs.
Les estacions: Toni, Anna i Mercè
Treball interdisciplinar, estacions, calendari del pagès, cultura, migracions,

COMPROMISOS
A la propera sessió llegeixen en Toni, la Mercè i l’Anna.
Es farà un drive per compartir tot el material que es vagi generant. Tothom hi tindrà accés, sigui de la comissió que sigui, per poder tant consultar el material que es vagi generant com per afegir propostes.
La frase de la sessió ( en aquest cas una mena de definició):
Geòleg: especialitat en perill d’extinció ( amb molt de carinyo!)

Propera trobada: 19 de gener de 2016 a les 17:30.

Anuncis

1a sessió grup de treball 16-17

20 octubre de 2016
TEMES DISCUTITS

Presentació dels components del grupEns presentem tots els presents indicant institut on treballem i les motivacions per formar part del grup. Aquest curs continuem formant part respecte el curs passat, la Mercè, en Toni, la Rosa Mª, L’Elisa, en Jordi, l’Anna i en Jesús. S’incorporen la Sílvia, l’Eulàlia, la Laura, la Clara, en Pere, la Noèlia i la Clàudia.
Aprofitem l’experiència d’en Pere en el seu institut, Les Vinyes de Castellbisbal, perquè ens expliqui el funcionament del seu centre, amb cinc anys d’implementació del treball per projectes. Es plantegen diverses inquietuds pel que fa al treball, l’organització i als resultats dels alumnes després de l’ESO.
La frase de la sessió “ I DESPRÉS DE L’ESO QUÈ?”

Plataformes del grup ( bloc, wiki,…)Es mostren les diferents plataformes on es penja el treball fet durant el curs. Estan els enllaços en l’apartat anterior.
Els noms d’usuari i passwords per aquest curs es faran arribar en les properes setmanes perquè tothom tingui accés al wiki.
Es comenta que cada any es proposa la realització d’un article que reculli la feina realitzada durant el curs per presentar-ho a alguna de les revistes de ciències ( Alambique, Ciències,…)

Determinar calendari de treball ( dia de la setmana, properes sessions,…)Es manté com a dia de trobada els dijous a les 17:30 i anirem determinat les dates de les properes sessions durant la sessió en curs.

Determinar línies de treball.Seguint amb la proposta del curs passat de continuar aprofundint en el treball per projectes es plantegen dues opcions, que poden ser més si es creu convenient:
– Seguir com el curs passat que cadascú es preparava un projecte i el duia a la pràctica i el comentava al grup,posant terminis per poder fer una avaluació.
– Plantejar generar projectes fent equips i cooperar per preparar projectes per cursos alineats amb el currículum.
S’opta per aquesta segona opció i després de exposar els nivells on treballem cadascun de nosaltres es formen els grups següents, susceptibles de canvi:
Un grup que desenvoluparà projectes per 1r d’ESO format per: Toni, Rosa Mª, Sílvia, Eulàlia, Clara i Laura.
Un grup per 2n amb: Pere, Elisa ,Jesús
Un grup per 4t amb: Noèlia i Clàudia.
Faltaria incorporar les persones que no han pogut assistir a la primera trobada ( Jordi, Gemma, Mª Àngels, Anna).
Com a eina per trobar idees es proposen diversos enllaços:

COMPROMISOS
Cada sessió un terç dels participants llegeixen articles per al grup.
A la propera sessió llegeixen l’Elisa, la Clara, la Noèlia i en Jesús.
Propostes de línies de treball:
-Treball per projectes: Cada grup portarà pensat possibles temes de projectes a desenvolupar. A la propera sessió es començarà a treballar en la definició dels projectes decidits.
Els assistents donen permís per fer visible la seva adreça de correu electrònic quan s’envii un mail, per afavorir així la comunicació entre tothom.
Propera trobada 24 novembre de 2016 a les 17:30.

3a Sessió 15-16. Els nostres projectes

Gener de 2016.

Com que es preveu que la presentació dels projectes serà llarga es decideix no comentar els articles i deixar que cadascú els consulti al wiki.

Línia de Treball: Exposem els nostres Projectes

Comencem parlant del projecte Rius que en Felip volia dur a terme al seu institut ( INS Gorgs) a Cerdanyola i la Merce Comenta l’app Riu.net, que es pot trobar a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici
És el projecte Rius en versió app pel mòbil.

En Felip vol fer un CSI català amb un grup de 3r adaptat Es tracta de plantejar diferents casos amb els que pugui coneixer les dades, realitzar hipòtesi, determinar una cronologia dels fets, analitzar les proves, refutar hipòtesis i redactar informes.
Es treballa en grup on cada alumne te un rol assignat. Es plantegen tasques individuals i en grup.
S’avalua mitjançant una autoavaluació pautada.
Cada setmana s’avalua el que s’ha fet i es programa la setmana.

L’Anna S. exposa el seu projecte relacionat amb el color de la pell. Treballant la biologia de 3r d’ESO, planteja tot una sèrie de situacions que giren entorn al color de la pell: teixits, cancer de pell, mecanismes de protecció, anàlisi de textos amb connotacions racistes, adaptacions en funció del lloc (per què no som negres?).
Es planteja que pot ser un treball interdisciplinar. Es comenta també l’existència e material relacionat a l’ARC.
http://apliense.xtec.cat/arc/

En Martí, a partir de l’experiència del metre cúbic amb tetrabricks, que va realitzar fa un temps, es planteja crear una taula periòdica amb aquests envasos. Es fan diferents aportacions d’on trobar informació ( Editorial McGraw, el llibre Els Elements editat per l’Institut d’Estudis Catalans,…)
Es comenta la idea de relacionar els elements amb les zones d’on s’extreu i els conflictes que es poden generar. Es pot concloure el treball amb una pregunta final: De que està fet el teu mòbil?

En Jesús vol treballar les mates de 4rt d’un grup adaptat ( trigonometria) conjuntament amb el llenguatge de programació Scratch.
L’objectiu seria resoldre un problema real on la trigonometria seria la clau per fer-ho i utilitzar l’scratch com a suport.
Surten idees que poden servir per treballar els angles com fer un billar, diferents apps, …

L’Anna M. planteja un projecte sobre alimentació responsable adreçat a alumnes de 2n d’ESO. Conceptes com l’empremta ecològica, l’emissió de CO2 produïda en el transport dels aliments, etc… són idees que surten a la discussió. Una idea interessant podria ser crear un menú on es tinguessin en compte els km realitzats per cada aliment abans d’arribar al plat i intentar aconseguir-ne el que en tingui menys.

La Rosa Ma planteja un projecte per 2n d’ESO relacionat amb l’energia. L’objectiu del projecte és crear un joc de taula sobre les diferents energies. A tal efecte es pretén treballar les diferents formes d’obtenir energia (renovables o no), les transformacions de l’energia i els seus usos. De manera que amb tota la informació els alumnes produeixin un joc de taula. Es tracta d’un projecte interdisciplinar en el que es pretén treballar des de les matemàtiques, les llengües, les ciències i la tecnologia.

La Mercè es proposa de fer o un projecte relacionat amb la geologia, a partir de la creació d’un embassament, o un relacionat amb la genètica.

En Toni també planteja un projecte dintre del camp de la geologia. Vol treballar les roques i els minerals a través de la resolució de crims. La idea és ubicar els sospitosos dels crims en diferents zones rocoses amb pistes per tal que els alumnes vagin analitzant les pistes i que puguin arribar a la solució del casa partir de la identificació de roques.
També es proposa fer el cicle de les roques amb xocolata…mmmm

En Ramon proposa treballar la problemàtica del consum de tabac i alcohol en els joves a partir d’un projecte amb un títol molt suggerent: PpM a ppm. Un treball multidisciplinar que convida a la reflexió mitjançant l’aprofundiment del coneixement a partir de l’aplicació del mètode científic.

Per acabar, en Jordi explica el seu congrés científic sobre hidrosfera i atmosfera, on els alumnes han de generar un pòster científic que presentaran en un congrés que han d’organitzar ells. Es treballarà des de la tecnologia, les llengües i les ciències.

Per consultar cada projecte es pot fer a la wiki on la idea es descriure amb molt més detall cadascun d’ells.

Decisions i compromisos

– Llegeixen articles per al grup:
Mercè
Toni
Anna S.
Anna M.
Jesús
– Es dedicarà una bona part de la sessió a comentar les articles seleccionats
– Cadascú treballarà el seu projecte amb l’objectiu de tenir-lo força enllestit. S’ha d’anar penjant el que es faci al wiki. En Jordi ho estructurarà de manera que cada projecte tingui un espai propi
Si algú necessita ajuda, te dubtes de com dur a terme alguna part del seu projecte els pot plantejar.

Propera trobada: 25 de febrer de 2016, a les 17:30.