Category Archives: Vídeo i Ciència

El vídeo com a oportunitat per a modelitzar i analitzar components microscòpics i macroscòpics dels fenòmens.

Cloenda EduWikiLab 2014-2015

Ens hem felicitat per el funcionament del grup de treball, hem menjat galetes (en Jordi finalment no va portar els ganxitos que havia promès).

sessio6

Però també hem treballat:

  • Revisió general de les línies de treball
  • Planificació pel curs que ve

Revisió general de les línies de treball

(es proporcionen enllaços, però els materials hi seran disponibles al juny de 2015)

Lectura: Lector40

Es proposa el projecte Lector40, amb l’objectiu de generar 40 activitats breus de lectura on es construeixen preguntes “en rampa”, de literals a inferencials, amb un doble objectiu: que els alumnes aprenguin a respondre pregunte sinferencials, i que sàpiguen connectar les ciències amb l’entorn.
Es proposa que aquest sigui un dels eixos del grup per al curs que ve de l’EduWikiLab.

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Lectura RE-Constructing Models

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Es fa un comentari sobre l’aplicació de les activitats de lectura on els alumnes han de reconstruir textos y re-redactar fragments partint del model científic implícit en un relat. Descriuen que els alumnes argumenten poc entre ells i es centren en visions competitives, i que cal trobar una manera de promoure més la discussió.

Vídeos

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Vídeo+i+Ensenyament+de+les+Ciències

Sha partit de la pràctica de magnetisme, que ha donat lloc a diverses pràctiques de separació de mescles.
El fet que els alumnes dibuixin o representin durant el vídeo de manera abstracta és útil, perquè representen el model abstracte que regeix la imatge (context).
Pel que fa a les bastides, en algun cas el Storyboard ha resultat engavanyar alguns alumnes. En canvi, es considera que mostrar exemples i decidir junts com caldria fer-ho és més útil.

Minipràctiques

S’han dut a terme diverses pràctiques, entre elles la de la comparació de la densitat d’una coca-cola light amb una coca-cola normal. S’ha vist que la pràctica podia derivar a plantejar-se qüestions molt interessants sobre la densitat, la pressió, etc… i que era un bon model perquè els alumnes e splantegin i es facin les seves pròpies preguntes.
En el diàleg apareixen sovint concepcions errònies. Les concepcions errònies de l’alumnat solen ser un punt de partida fonamental en la foramció del professorat i el treball amb els alumnes en països anglo-saxons, però no són un punt de partida habitual a casa nostra.
Es descriuen també els resultats i potencials de la pràctica de la gota d’oli (que queda inmergida entre dues fases d’alcohol i aigua).

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Activitats+breus+de+raonament+cient%C3%ADfic

Planificació pel curs que ve

De manera general hi ha interès a continuar el curs que ve, i en especial a continuar desenvolupant les línies de treball d’aquest curs, i potser articular alguna proposta al voltant del treball per projectes. S’han valorat positivament els seminaris de lectura, tot i que es proposa que el curs que ve es proposi la lectura d’articles concrets (2 per sessió), els llegim tots i els comentem breument.

Us esperem el curs que ve!!!!

Anuncis

Tercera Sessió EduWikiLab 2014-2015

fotosessio32Seminaris de lectura

Cada participant comenta un article de didàctica que ha llegit i en comenta els aspectes que troba d’interès. Les participacions no es pengen en aquest post, i es poden trobar resumides a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Seminaris+de+lectura#x-Segona%20sessi%C3%B3

Treball en línies

Cada línia de treball es reuneix de forma separada, constituint els equips. Degut a la manca d’assistència (7 absències), els equips es completaran en la propera sessió. Cada equip parteix de la pauta per a la presa de decisions i articula la seva proposta, dirigida a l’aplicació coordinada de tipologies d’activitats definides conjuntament i la reflexió sobre l’experiència. Es fa una posta en comú final, on cada equip explica què pretén fer i què es proposa per a la propera jornada. S’acorda que cada equip penjarà al seu espai a la plataforma els acords generats en aquesta sessió.

Vídeos

Activitats amb vídeo relacionades amb pràctiques o experiments, i la modelització científica. Jose Antonio de la Rosa, Anna Saperas, Antoni Garcia.

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/V%C3%ADdeo+i+Ensenyament+de+les+Ci%C3%A8ncies

Micropràctiques

Plantejament de petits experiments que comportin conflicte cognitiu i es puguin fer a l’aula convencional o a casa. Jesus Gasco, Isabel Besson, Laia Hernández

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Activitats+breus+de+raonament+cient%C3%ADfic

Lectura

Activitats de lectura a partir de contes científics que continguin un model científic. Re-construcció de textos en funció del model científic. Mercè Tarragó, Julio Pérez, Àngels Alié.

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ci%C3%A8ncies

De cares a la propera trobada:

  • Cada equip s’ocuparà de pujar al seu espai a la plataforma els acords de la sessió.
    Cada equip s’ha posat tasques de preparació de materials que es faran servir com a punt de partida per al proper dia.
    Cada participant aportarà una lectura per al Seminari de Didáctica.

La propera sessió serà el dia 12 de febrer, a les 17:30, com sempre, al CRP1 de Granollers.