Curs Amgen basat en perspectives EduWikiLab d’avaluació d’habilitats científiques

Amgen i European Schoolnet ofereixen el curs DLA 6th: Testing Scientific Skills: Exploring a protocol to construct exam questions to assess scientific thinking.

Més informació i inscripcions a: http://www.amgenteach.eu/dla6

El curs, coordinat per Jordi Domènech, es basa en l’aproximació a l’avaluació d’habilitats científiques treballada el curs 2012-2013 a l’EduWikiLab i el protocol desenvolupat per a formar el professorat en aquestes eines, publicat al darrer número de la revista Ciències.

Segona sessió 15-16: projectant projectes de Ciències.

La sessió, com de costum, es va distribuir en dues parts: els Seminaris de Lectura i el treball en la Línia de Treball del Grup (Treball per Projectes a les Ciències, aquest curs).

Seminari de lectura d’articles de didàctica (referències disponibles a: http://eduwikilababp.wikispaces.com/Seminaris+de+lectura+15-16)
A partir de l’article de la Mercè es qüestiona si ensenyem a fer preguntes. Els models dels llibres de text són massa enciclopèdiques. El treballar per projectes possibilita la millora de fer preguntes.
L’Anna M. presenta un article crític amb l’ensenyament per indagació, i planteja que no es pot oblidar la part més conceptual. Es planteja que no sempre es pot treballar amb la mateixa metodologia i que cal combinar-ne de diferents. Es recorda el treball fet pel grup sobre les preguntes d’indagació i es mostra la feina feta.
L’Anna S. Exposa el projecte suc de taronja a partir d’una proposta senzilla sorgida d’una necessitat puntual. Es valora com es pot plantejar un projecte senzill.
En Toni parla sobre l’us dels dibuixos en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Es discuteix sobre el perquè els alumnes no dibuixen bé, plantejant diferents motius: tenen poc temps, pocs recursos, poca paciència,…
El no saber dibuixar els genera frustració quan ho intenten? Cal pedagogia del dibuix.
En Jesús, a partir de seu article, defensa la creativitat com a eina per millorar el procés científic.

Línia de Treball: Treball per Projectes a les Ciències
De les propostes de projectes que cadascun de nosaltres ha presentat (disponibles a  http://eduwikilababp.wikispaces.com/Projectes+Comentats ) es valoren diferents aspectes:
– Fora d’hores de classe?
– Implicació del professorat. Si no hi ha una voluntat de centre es pot acabar convertint en un bolet, però és difícil tenir un claustre implicat. Fa por enfrontar-se a metodologies noves.
– Coneixement científic a partir del conflicte. Cal el model científic per resoldre el problema plantejat en el projecte.
– Hi ha projectes que cobreixen tot el currículum però també hi ha moltes dificultats per posar-ho en marxa. Els alumnes estan molt adoctrinats i és difícil trencar motllos.
– Es qüestiona si són projectes aquells que, utilitzant un fil conductor expliquen i fan el mateix que a les classes convencionals però ordenant els continguts d’una altra manera.
– La proposta del Ramon de l’editorial La Galera, on a partir d’una noticia setmanal es plantegen un seguit de propostes pel professorat de cada matèria de forma que el fil conductor “la notícia” sigui la base dels continguts que s’han d’aprendre es considera molt interessant però es planteja si immediatesa de treballar amb noticies d’actualitat és compatible amb la programació del curs.
D’aquí surt el comentari de la sessió:  PROGRAMAR ESTÀ SOBREVALORAT.
– Un projecte pot englobar diferents disciplines, a partir d’un tema es pot treballar des de diferents arees, això genera dificultats de coordinació.
– Es pot treballar per projectes a batxillerat? El temps és un handicap?. Existeixen propostes per treballar per projectes a batxillerat : Física en context,…

Es proposa una mena de pauta per dissenyar els nostres projectes:
-A partir d’una proposta inicial caldrà establir el context ( problema a resoldre o fil conductor)
Producte final del projecte.
Eines/dinàmiques a dur a terme
-Possibilitat que sigui interdisciplinar.
Avaluació. Com s’ha d’avaluar? Es important que els alumnes s’autoavaluin i contrastar els seus resultats amb els nostres.

Decisions i compromisos
– Llegeixen articles per al grup:
Rosa Ma
Angels
Martí
Felip
Ramon
Jordi.
– Cadascú portarà la seva proposta de projecte segons la pauta proposada amb l’objectiu de poder treballar sobre ells i poder-los posar en marxa al llarg del curs.

Propera trobada 14 de gener de 2016. 17:30. Bon Nadal!

Article Revista Ciències sobre avaluació d’habilitats científiques

Protocol TestingScienceSkills: una eina senzilla per a dissenyar preguntes d’examen per a l’avaluació de les habilitats científiques de l’alumnat. Revista Ciències (2015) 30, 20-28. Elisa Goytia, Isabel Besson, Jordi Domènech-Casal.

ACCÉS a L’ARTICLE COMPLET EN OBERTtss

 

 

 

 

 

 

El desenvolupament d’habilitats científiques necessita d’estratègies d’avaluació específiques i que siguin aplicables per al professorat. Es proposa una categorització de les habilitats científiques i un protocol de suport al professorat per al desenvolupament de preguntes d’examen que les avaluïn de manera específica. El protocol, generat a partir de treballs previs del grup de treball EduWikiLab, ha estat testat i avaluat per professors de ciències secundària que han omplert una enquesta i se n’avalua la seva utilitat per a promoure les habilitats científiques de l’alumnat.

Més infos i invitació a col·laborar a: https://eduwikilab.wordpress.com/category/indagacio-en-examens/

Treball per Projectes a les Ciències, línia de treball el curs 2015-16

El passat dijous 15 vam fer la primera trobada EduWikiLab del curs 2015-1016, amb nous membres al grup de treball.

quisom20152

Un resum de l’acta:

Després de presentar-nos els membres del grup de treball d’aquest curs,  hem comentat la lectura “La educación del siglo XXI: retos y propuestas. ¿Se ha de enseñar hoy la misma ciencia y de la misma forma en que nos la enseñaron a nosotros?“, de Neus Sanmartí i Iván Marchán. (Descàrrega Lliure).

A continuació, hem parlat de les propostes que ens interessen, acordant que per a aquest curs ens centrarem en el Treball per Projectes (ABP) a les Ciències.

Eixos i interessos dels participants: projectes de comunicació, treball per projectes, metodologies actives, treball en context, itineraris d’aprenentatge (treball globalitzat).

Comentaris sobre la lectura de l’article: Estem formant alumnes per a oficis que no existeixen. Cal cercar noves fòrmules educatives.El canvi i innovació és constant i no hi haurà fòrmula definitiva.
Costa estimular vocacions científiques: com fer-ho? Dificultats en problematitzar. Oportunitat: reproduïr experiments senzills d’història de la ciència. Hacking de code, Taula periòdica. Generar conflicte cognitiu.
Reduïr contingut, centrar-se en en les coses més significatives.

Escollim línia de Treball: el Treball per Projectes a les Ciències.

Quèquicom sobre INS innovadors que treballen per projectes. Alumnes que van un cop per setmana a aprendre navegació (física, geologia, etc…). Contextos més rellevants.
La pregunta ha de ser interessant: rellevant o significativa? “Aixequeu la mà els que penseu que aquest got està buit”.
El fet d’escriure l’experiment (barrejant oli, aigua, vinagre) genera reflexió.
Els continguts no són tant fonamentals, cal centrar-se en les habilitats i competències.
Els alumnes aprenen les coses quan les necessiten. Cal generar contextos i escenaris on els continguts siguin rellevants.
Dificultats per a avaluar aquest tipus d’activitats. Els alumnes més acadèmics tenen dificultats per a transferir coneixements d’una àrea a l’altra. Promoure la transferència entre contextos.
En el treball per projectes les llengües juguen un paper fonamental. Totes les matèries haurien de contribuir a l’aprenentatge de les llengües.
Necessitat de primar la metodologia per davant dels objectius de la matèria? Potser es poden aconseguir ambdues coses.
Necessitat de treballar específicament la metodologia per poder abordar el treball per projectes.
Existeix el dilema de què es fa per poder abordar el batxillerat. El treball per projectes limita les possibilitats acadèmiques dels alumnes?
Sistema de Evaluación Dialogico Integral com a exemple d’enquestes.

DECIDIM:

1)Mantindrem la dinàmica de lectura d’articles de didàctica. Cada cop, rotatòriament, uns quants membres del grup de treball “Lectors” s’encarregaran d’aportar les lectures i comentar-les. Hi ha disponible la Biblioteca d’articles de didàctica de les ciències del grup de treball.

2) Per a iniciar el treball, cadascú aportarà un exemple que representi per a ell el que és el treball per projectes. No com a intenció de consensuar un model, sinò de veure dieferents paisatges. A partir d’aquí farem passos per a dissenyar els nostres.

3) pel que fa a l’avaluació de l’acció, crearem col·laborativament una enquesta per passar a l’alumna abans i després de l’aplicació del projecte dissenyat.

4) es decideix crear un espai wiki, http://eduwikilababp.wikispaces.com/home en el que anirem fent les aportacions durant aquest curs. Els participants rebran un nom d’usuari i un password per a accedir-hi.

5) La propera trobada serà el dia 12 novembre ales  17:30 al CRP1 de Granollers.
Els “Lectors” seran:

  • Mercè
  • Toni
  • Ana
  • Ana
  • Jesús

Cada membre de l’equip de treball aportarà la propera sessió: un projecte d’exemple comentat i un ítem d’enquesta.

Primera trobada EduWikiLab curs 2015-2016

Iniciem el grup de treball EduWikiLab 15-16!

La primera trobada serà el proper dijous 15 d’octubre, a les 17:30 al Centre de Recursos del Professorat de Granollers (CRP-1), ubicat a l’Institut Granollers, al Carrer de Maria Palau, s/n, Granollers. Accedir a la ubicació en Google Maps. (Atenció, veterans, el CRP està en una nova ubicació). S’hi decidiran les línies de treball per a aquest curs partint dels interessos dels participants i el calendari de trobades i comentarem també l’article publicat aquest mes d’octubre a Investigación y Ciencia: La educación científica del siglo XXI: Retos y propuestas. ¿Se ha de enseñar hoy la misma ciencia y de la misma forma en que nos la enseñaron a nosotros? de Neus Sanmartí i Iván Marchán (Descàrrega Lliure).

Enguany, la coordinació del grup serà duta a terme per Jesús Gasco, Elisa Goytia i Jordi Domènech.

Com acostumem a funcionar?

L’activitat del grup s’estructura en 6 sessions de 2,5 hores de durada, repartides al llarg del curs en les que els participants investiguem, desenvolupem i apliquem activitats i enfocs didàctics per a millorar l’aprenentatge de les ciències per part dels nostres alumnes.  La (o les)  temàtiques concretes de cada curs s’escullen entre els participants. En cursos anteriors, ens hem centrat en les pràctiques de laboratori (2011-2012), les preguntes d’indagació en exàmens (2012-2013), l’oralitat a l’aula de ciències (2013-2014) i el treball amb vídeos, micropràctiques i lectura a les ciències (2014-2015).  El proper curs és probable que l’EduWikiLab es continuï comportant com una incubadora de projectes d’innovació en l’ensenyament de les ciències, en la que els participants impulsin projectes i idees diverses per a treballar junts, o bé una sola línia de treball conjunta. Algunes de les idees proposades el curs anterior per a aquest curs són el treball per projectes a les ciències, les micropràctiques, les preguntes generadores de conflictes cognitius (o preguntes canari), i la lectura a les ciències, però qui decideix cada curs en què es treballa són els participants que s’incorporen.
Entre trobada i trobada decidirem quines tasques fem (provem o dissenyem activitats, etc…) per a la següent i les compartim/discutim a la següent sessió.
El curs 2013-2014 vam incorporar també la lectura comentada d’articles de didàctica de les ciències que ens semblessin interessants (cadascú busca un article que li interessi de didàctica de les ciències, d’una de les revistes digitals d’accés obert, se’l llegeix, i la següent sessió ens l’explica en un minut). Valorarem també si volem mantenir aquesta activitat.

Aquells professors despistats que es volguessin inscriure i no ho hagin pogut fer a temps, que es posin en contacte amb algun dels coordinadors.

  • Jesús  |  jesusgasco@gmail.com
  • Elisa |  elisagoytia@gmail.com
  • Jordi |  jdomen44@xtec.cat

Inscripcions EduWikiLab 2015-2016

Per cinquè curs consecutiu, a partir del dia 10 de setembre s’obren les inscripcions al grup de treball EduWikiLab, d’Innovació i Pràctica en Ensenyament de les Ciències.

Com inscriure’s?

La inscripció al grup de treball és oberta a qualsevol professional de l’educació científica, a l’espai de formació de la Xtec (http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats) cercant l’activitat amb el seu nom (EduWikiLab) o bé amb el seu número (A130031A13). La participació al grup i complimentació dels requisits (assistència i elaboració de materials) es reconeix amb 30 hores de formació. Les inscripcions són obertes fins el dia 27 de Setembre 2015.

Què farem?

L’activitat del grup s’estructura en 6 sessions de 2,5 hores de durada, repartides al llarg del curs en les que els participants investiguem, desenvolupem i apliquem activitats i enfocs didàctics per a millorar l’aprenentatge de les ciències per part dels nostres alumnes.  La (o les)  temàtiques concretes de cada curs s’escullen entre els participants. En cursos anteriors, ens hem centrat en les pràctiques de laboratori (2011-2012), les preguntes d’indagació en exàmens (2012-2013), l’oralitat a l’aula de ciències (2013-2014) i el treball amb vídeos, micropràctiques i lectura a les ciències (2014-2015).  El proper curs és probable que l’EduWikiLab es continuï comportant com una incubadora de projectes d’innovació en l’ensenyament de les ciències, en la que els participants impulsin projectes i idees diverses per a treballar junts, o bé una sola línia de treball conjunta. Algunes de les idees proposades el curs anterior per a aquest curs són el treball per projectes a les ciències, les micropràctiques, les preguntes generadores de conflictes cognitius (o preguntes canari), i la lectura a les ciències.

Entre trobada i trobada decidirem quines tasques fem (provem o dissenyem activitats, etc…) per a la següent i les compartim/discutim a la següent sessió. El curs 2013-2014 vam incorporar també la lectura comentada d’articles de didàctica de les ciències que ens semblessin interessants (cadascú busca un article que li interessi de didàctica de les ciències, d’una de les revistes digitals d’accés obert, se’l llegeix, i la següent sessió ens l’explica en un minut).

Quan? On?

La primera trobada tindrà lloc el dijous  8 d’octubre a les 17:30 al Centre de Recursos del Professorat de Granollers (CRP-1), ubicat a l’Institut Granollers, al Carrer de Maria Palau, s/n, Granollers. Accedir a la ubicació en Google Maps. (Atenció, veterans, el CRP està en una nova ubicació).

S’hi decidiran les línies de treball per a aquest curs partint dels interessos dels participants i el calendari de trobades. Si teniu dubtes o consultes sobre la proposta, podeu fer-les a:

Us agrairem que feu difusió de la proposta,

Cloenda EduWikiLab 2014-2015

Ens hem felicitat per el funcionament del grup de treball, hem menjat galetes (en Jordi finalment no va portar els ganxitos que havia promès).

sessio6

Però també hem treballat:

  • Revisió general de les línies de treball
  • Planificació pel curs que ve

Revisió general de les línies de treball

(es proporcionen enllaços, però els materials hi seran disponibles al juny de 2015)

Lectura: Lector40

Es proposa el projecte Lector40, amb l’objectiu de generar 40 activitats breus de lectura on es construeixen preguntes “en rampa”, de literals a inferencials, amb un doble objectiu: que els alumnes aprenguin a respondre pregunte sinferencials, i que sàpiguen connectar les ciències amb l’entorn.
Es proposa que aquest sigui un dels eixos del grup per al curs que ve de l’EduWikiLab.

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Lectura RE-Constructing Models

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Es fa un comentari sobre l’aplicació de les activitats de lectura on els alumnes han de reconstruir textos y re-redactar fragments partint del model científic implícit en un relat. Descriuen que els alumnes argumenten poc entre ells i es centren en visions competitives, i que cal trobar una manera de promoure més la discussió.

Vídeos

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Vídeo+i+Ensenyament+de+les+Ciències

Sha partit de la pràctica de magnetisme, que ha donat lloc a diverses pràctiques de separació de mescles.
El fet que els alumnes dibuixin o representin durant el vídeo de manera abstracta és útil, perquè representen el model abstracte que regeix la imatge (context).
Pel que fa a les bastides, en algun cas el Storyboard ha resultat engavanyar alguns alumnes. En canvi, es considera que mostrar exemples i decidir junts com caldria fer-ho és més útil.

Minipràctiques

S’han dut a terme diverses pràctiques, entre elles la de la comparació de la densitat d’una coca-cola light amb una coca-cola normal. S’ha vist que la pràctica podia derivar a plantejar-se qüestions molt interessants sobre la densitat, la pressió, etc… i que era un bon model perquè els alumnes e splantegin i es facin les seves pròpies preguntes.
En el diàleg apareixen sovint concepcions errònies. Les concepcions errònies de l’alumnat solen ser un punt de partida fonamental en la foramció del professorat i el treball amb els alumnes en països anglo-saxons, però no són un punt de partida habitual a casa nostra.
Es descriuen també els resultats i potencials de la pràctica de la gota d’oli (que queda inmergida entre dues fases d’alcohol i aigua).

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Activitats+breus+de+raonament+cient%C3%ADfic

Planificació pel curs que ve

De manera general hi ha interès a continuar el curs que ve, i en especial a continuar desenvolupant les línies de treball d’aquest curs, i potser articular alguna proposta al voltant del treball per projectes. S’han valorat positivament els seminaris de lectura, tot i que es proposa que el curs que ve es proposi la lectura d’articles concrets (2 per sessió), els llegim tots i els comentem breument.

Us esperem el curs que ve!!!!