Article Treball per Projectes a les Ciències

S’ha publicat l’article:

5 Experiències i reflexions metodològiques sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes a les Ciències. Revista Ciències (2016) 32, 27-37. Miró, M., Saperas, A.M., Tarragó, M., Tordera, M.R., Domènech-Casal, J.

ACCÉS A L’ARTICLE COMPLET EN OBERT.

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és un enfoc didàctic plural que respon a les necessitats educatives d’una educació científica més competencial i transferible. Es descriuen 5 activitats aplicades en matèries científiques en 5 instituts diferents, al voltant de la nutrició, l’energia, la contaminació, la taula periòdica i la connexió de models científics als contextos reals (publicitat, ciència en el dia a dia,…). Les experiències han estat desenvolupades i valorades en el marc del grup de Treball EduWikiLab, 2015-2016. Es valora la seva aplicació en base a les observacions del professorat i una enquesta a l’alumnat i es proposen orientacions per al desenvolupament d’activitats similars.

Anuncis

2a sessió grup de treball 16-17. Això comença a funcionar!

img-20161130-wa0001

24 de novembre de 2016
TEMES DISCUTITS
1.Lectura d’articles
Comentem els articles triats pels encarregats de les lectures:
Elisa: A partir de l’article que exposa l’Elisa es comenta que són els quadrants cummins o els cummins matrix. Ajuden a seqüenciar activitats segons la demanda cognitiva i/o lingüística

Clara: Lugares de interés geoeducativo en el medio urbano. Potencialidad de las ciudades para la enseñanza de la Geología (p. 195-201). Inés Fuertes i altres
http://www.raco.cat/index.php/ECT/article/view/312554/402629
Comenta la proposta d¡itinerari geològic urbà fet per una gent de Galícia. Es comenta l’existència de l’aplicació BCNrocks
http://www.ub.edu/laubdivulga/barcelonarocks/
Al Museu de la Tela de Granollers, temps enrera també es van fer itinerari semblant
http://www.museugranollersciencies.org/es/educacio/recursos/itinerari-geologic/
http://www.museugranollersciencies.org/pdf/educacio/Itinerari_geologic_urba.pdf

Jesús: Melts in your viscometer, not in your hand. Teaching viscosity can be sweetened by using chocolate. Science in School, num 37, tardor 2016. Pag 40-45 Claire Achilleos, Stylianos Friligkos
http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/teaserPdf/issue37_chocolate.pdfL’article presenta un mètode per mesurar la viscositat de la xocolata a partir de la construcció d’un viscosímetre casolà i les diferents possibilitats d’involucrar altres disciplines. Descriu el procediment per construir el viscosímetre i presenta diferents experiments realitzats.
2. Treball per comissions
Ens dividim en les comissions dividides per nivells i comencem a treballar
3. Posada en comú:
2n ESO: Jesús, Elisa, Pere, Jordi (Clàudia)
Crash: Treballa la física de 2n d’ESO a partir de diferents proves trobades en accidents de transit i amb les quals s’haurà d’arribar a reconstruir l’accident.
Canvi Climàtic: Proposta d’en Pere. Treball que es podria iniciar a partir de material del portal Engage

Dos grados

I amb la motxilla bioclimàtica, disponible en alguns CRP’s amb la que es poden realitzar mesures de diferents variables ( concentració de CO2, Humitat, Llum,…) i que també conté diferents activitats.
Globus aerostàtic: Per treballar forces, energia, calor,…

4t ESO: Clàudia
CSI. Poca gent. S’anirà treballant i proporcionant material. La Sílvia també està fent el curs, el segon nivell. Proposta interessant on més d’un volem ficar-hi cullerada.

1r ESO::
Geologia. Sílvia, Eulàlia, Gemma, Rosa Maria
Projecte basat en el projecte dels geòlegs del Toni. Un geòleg desaparegut i trobar-lo a partir d’unes pistes.
Evolució: Laura i Clara
Perquè no hi ha gaire possibilitats de treballar-ho a l’ESO. Volen posar-ho en practica aquest curs.
Les estacions: Toni, Anna i Mercè
Treball interdisciplinar, estacions, calendari del pagès, cultura, migracions,

COMPROMISOS
A la propera sessió llegeixen en Toni, la Mercè i l’Anna.
Es farà un drive per compartir tot el material que es vagi generant. Tothom hi tindrà accés, sigui de la comissió que sigui, per poder tant consultar el material que es vagi generant com per afegir propostes.
La frase de la sessió ( en aquest cas una mena de definició):
Geòleg: especialitat en perill d’extinció ( amb molt de carinyo!)

Propera trobada: 19 de gener de 2016 a les 17:30.

1a sessió grup de treball 16-17

20 octubre de 2016
TEMES DISCUTITS

Presentació dels components del grupEns presentem tots els presents indicant institut on treballem i les motivacions per formar part del grup. Aquest curs continuem formant part respecte el curs passat, la Mercè, en Toni, la Rosa Mª, L’Elisa, en Jordi, l’Anna i en Jesús. S’incorporen la Sílvia, l’Eulàlia, la Laura, la Clara, en Pere, la Noèlia i la Clàudia.
Aprofitem l’experiència d’en Pere en el seu institut, Les Vinyes de Castellbisbal, perquè ens expliqui el funcionament del seu centre, amb cinc anys d’implementació del treball per projectes. Es plantegen diverses inquietuds pel que fa al treball, l’organització i als resultats dels alumnes després de l’ESO.
La frase de la sessió “ I DESPRÉS DE L’ESO QUÈ?”

Plataformes del grup ( bloc, wiki,…)Es mostren les diferents plataformes on es penja el treball fet durant el curs. Estan els enllaços en l’apartat anterior.
Els noms d’usuari i passwords per aquest curs es faran arribar en les properes setmanes perquè tothom tingui accés al wiki.
Es comenta que cada any es proposa la realització d’un article que reculli la feina realitzada durant el curs per presentar-ho a alguna de les revistes de ciències ( Alambique, Ciències,…)

Determinar calendari de treball ( dia de la setmana, properes sessions,…)Es manté com a dia de trobada els dijous a les 17:30 i anirem determinat les dates de les properes sessions durant la sessió en curs.

Determinar línies de treball.Seguint amb la proposta del curs passat de continuar aprofundint en el treball per projectes es plantegen dues opcions, que poden ser més si es creu convenient:
– Seguir com el curs passat que cadascú es preparava un projecte i el duia a la pràctica i el comentava al grup,posant terminis per poder fer una avaluació.
– Plantejar generar projectes fent equips i cooperar per preparar projectes per cursos alineats amb el currículum.
S’opta per aquesta segona opció i després de exposar els nivells on treballem cadascun de nosaltres es formen els grups següents, susceptibles de canvi:
Un grup que desenvoluparà projectes per 1r d’ESO format per: Toni, Rosa Mª, Sílvia, Eulàlia, Clara i Laura.
Un grup per 2n amb: Pere, Elisa ,Jesús
Un grup per 4t amb: Noèlia i Clàudia.
Faltaria incorporar les persones que no han pogut assistir a la primera trobada ( Jordi, Gemma, Mª Àngels, Anna).
Com a eina per trobar idees es proposen diversos enllaços:

COMPROMISOS
Cada sessió un terç dels participants llegeixen articles per al grup.
A la propera sessió llegeixen l’Elisa, la Clara, la Noèlia i en Jesús.
Propostes de línies de treball:
-Treball per projectes: Cada grup portarà pensat possibles temes de projectes a desenvolupar. A la propera sessió es començarà a treballar en la definició dels projectes decidits.
Els assistents donen permís per fer visible la seva adreça de correu electrònic quan s’envii un mail, per afavorir així la comunicació entre tothom.
Propera trobada 24 novembre de 2016 a les 17:30.

Inscripcions curs 2016-2017 obertes

Per sisè curs consecutiu, des del dia 12 de setembre s’obren les inscripcions al grup de treball EduWikiLab, d’Innovació i Pràctica en Ensenyament de les Ciències.

Com inscriure’s?

La inscripció al grup de treball és oberta a qualsevol professional de l’educació científica, a l’espai de formació de la Xtec i s’hi pot accedir des de l’enllaç seguent. La participació al grup i complimentació dels requisits (assistència i elaboració de materials) es reconeix amb 30 hores de formació. Les inscripcions són obertes fins el dia 28 de Setembre 2015.

Què farem?

L’activitat del grup s’estructura en 6 sessions de 2,5 hores de durada, repartides al llarg del curs en les que els participants investiguem, desenvolupem i apliquem activitats i enfocs didàctics per a millorar l’aprenentatge de les ciències per part dels nostres alumnes.  La (o les) temàtiques concretes de cada curs s’escullen entre els participants. En cursos anteriors, ens hem centrat en les pràctiques de laboratori (2011-2012), les preguntes d’indagació en exàmens (2012-2013), l’oralitat a l’aula de ciències (2013-2014) i el treball amb vídeos, micropràctiques i lectura a les ciències (2014-2015) el treball per projectes (2015-2016).  El proper curs és probable que l’EduWikiLab es continuï comportant com una incubadora de projectes d’innovació en l’ensenyament de les ciències, en la que els participants impulsin projectes i idees diverses per a treballar junts, o bé una sola línia de treball conjunta. A finals del curs passat semblava necessari continuar aprofundint en el treball per projectes a les ciències i les les preguntes generadores de conflictes cognitius (o preguntes canari).

Entre trobada i trobada decidirem quines tasques fem (provem o dissenyem activitats, etc…) per a la següent i les compartim/discutim a la següent sessió. El curs 2013-2014 vam incorporar també la lectura comentada d’articles de didàctica de les ciències que ens semblessin interessants (cadascú busca un article que li interessi de didàctica de les ciències, d’una de les revistes digitals d’accés obert, se’l llegeix, i la següent sessió ens l’explica en un minut).

Quan? On?

La primera trobada tindrà lloc el dijous  20 d’octubre a les 17:30 al Centre de Recursos del Professorat de Granollers (CRP-1), ubicat a l’Institut Granollers, al Carrer de Maria Palau, s/n, Granollers. Accedir a la ubicació en Google Maps.

S’hi decidiran les línies de treball per a aquest curs partint dels interessos dels participants i el calendari de trobades. Si teniu dubtes o consultes sobre la proposta, podeu fer-les per correu electrònic a eduwikilab@gmail.com

3a Sessió 15-16. Els nostres projectes

Gener de 2016.

Com que es preveu que la presentació dels projectes serà llarga es decideix no comentar els articles i deixar que cadascú els consulti al wiki.

Línia de Treball: Exposem els nostres Projectes

Comencem parlant del projecte Rius que en Felip volia dur a terme al seu institut ( INS Gorgs) a Cerdanyola i la Merce Comenta l’app Riu.net, que es pot trobar a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici
És el projecte Rius en versió app pel mòbil.

En Felip vol fer un CSI català amb un grup de 3r adaptat Es tracta de plantejar diferents casos amb els que pugui coneixer les dades, realitzar hipòtesi, determinar una cronologia dels fets, analitzar les proves, refutar hipòtesis i redactar informes.
Es treballa en grup on cada alumne te un rol assignat. Es plantegen tasques individuals i en grup.
S’avalua mitjançant una autoavaluació pautada.
Cada setmana s’avalua el que s’ha fet i es programa la setmana.

L’Anna S. exposa el seu projecte relacionat amb el color de la pell. Treballant la biologia de 3r d’ESO, planteja tot una sèrie de situacions que giren entorn al color de la pell: teixits, cancer de pell, mecanismes de protecció, anàlisi de textos amb connotacions racistes, adaptacions en funció del lloc (per què no som negres?).
Es planteja que pot ser un treball interdisciplinar. Es comenta també l’existència e material relacionat a l’ARC.
http://apliense.xtec.cat/arc/

En Martí, a partir de l’experiència del metre cúbic amb tetrabricks, que va realitzar fa un temps, es planteja crear una taula periòdica amb aquests envasos. Es fan diferents aportacions d’on trobar informació ( Editorial McGraw, el llibre Els Elements editat per l’Institut d’Estudis Catalans,…)
Es comenta la idea de relacionar els elements amb les zones d’on s’extreu i els conflictes que es poden generar. Es pot concloure el treball amb una pregunta final: De que està fet el teu mòbil?

En Jesús vol treballar les mates de 4rt d’un grup adaptat ( trigonometria) conjuntament amb el llenguatge de programació Scratch.
L’objectiu seria resoldre un problema real on la trigonometria seria la clau per fer-ho i utilitzar l’scratch com a suport.
Surten idees que poden servir per treballar els angles com fer un billar, diferents apps, …

L’Anna M. planteja un projecte sobre alimentació responsable adreçat a alumnes de 2n d’ESO. Conceptes com l’empremta ecològica, l’emissió de CO2 produïda en el transport dels aliments, etc… són idees que surten a la discussió. Una idea interessant podria ser crear un menú on es tinguessin en compte els km realitzats per cada aliment abans d’arribar al plat i intentar aconseguir-ne el que en tingui menys.

La Rosa Ma planteja un projecte per 2n d’ESO relacionat amb l’energia. L’objectiu del projecte és crear un joc de taula sobre les diferents energies. A tal efecte es pretén treballar les diferents formes d’obtenir energia (renovables o no), les transformacions de l’energia i els seus usos. De manera que amb tota la informació els alumnes produeixin un joc de taula. Es tracta d’un projecte interdisciplinar en el que es pretén treballar des de les matemàtiques, les llengües, les ciències i la tecnologia.

La Mercè es proposa de fer o un projecte relacionat amb la geologia, a partir de la creació d’un embassament, o un relacionat amb la genètica.

En Toni també planteja un projecte dintre del camp de la geologia. Vol treballar les roques i els minerals a través de la resolució de crims. La idea és ubicar els sospitosos dels crims en diferents zones rocoses amb pistes per tal que els alumnes vagin analitzant les pistes i que puguin arribar a la solució del casa partir de la identificació de roques.
També es proposa fer el cicle de les roques amb xocolata…mmmm

En Ramon proposa treballar la problemàtica del consum de tabac i alcohol en els joves a partir d’un projecte amb un títol molt suggerent: PpM a ppm. Un treball multidisciplinar que convida a la reflexió mitjançant l’aprofundiment del coneixement a partir de l’aplicació del mètode científic.

Per acabar, en Jordi explica el seu congrés científic sobre hidrosfera i atmosfera, on els alumnes han de generar un pòster científic que presentaran en un congrés que han d’organitzar ells. Es treballarà des de la tecnologia, les llengües i les ciències.

Per consultar cada projecte es pot fer a la wiki on la idea es descriure amb molt més detall cadascun d’ells.

Decisions i compromisos

– Llegeixen articles per al grup:
Mercè
Toni
Anna S.
Anna M.
Jesús
– Es dedicarà una bona part de la sessió a comentar les articles seleccionats
– Cadascú treballarà el seu projecte amb l’objectiu de tenir-lo força enllestit. S’ha d’anar penjant el que es faci al wiki. En Jordi ho estructurarà de manera que cada projecte tingui un espai propi
Si algú necessita ajuda, te dubtes de com dur a terme alguna part del seu projecte els pot plantejar.

Propera trobada: 25 de febrer de 2016, a les 17:30.

Curs Amgen basat en perspectives EduWikiLab d’avaluació d’habilitats científiques

Amgen i European Schoolnet ofereixen el curs DLA 6th: Testing Scientific Skills: Exploring a protocol to construct exam questions to assess scientific thinking.

Més informació i inscripcions a: http://www.amgenteach.eu/dla6

El curs, coordinat per Jordi Domènech, es basa en l’aproximació a l’avaluació d’habilitats científiques treballada el curs 2012-2013 a l’EduWikiLab i el protocol desenvolupat per a formar el professorat en aquestes eines, publicat al darrer número de la revista Ciències.

Segona sessió 15-16: projectant projectes de Ciències.

La sessió, com de costum, es va distribuir en dues parts: els Seminaris de Lectura i el treball en la Línia de Treball del Grup (Treball per Projectes a les Ciències, aquest curs).

Seminari de lectura d’articles de didàctica (referències disponibles a: http://eduwikilababp.wikispaces.com/Seminaris+de+lectura+15-16)
A partir de l’article de la Mercè es qüestiona si ensenyem a fer preguntes. Els models dels llibres de text són massa enciclopèdiques. El treballar per projectes possibilita la millora de fer preguntes.
L’Anna M. presenta un article crític amb l’ensenyament per indagació, i planteja que no es pot oblidar la part més conceptual. Es planteja que no sempre es pot treballar amb la mateixa metodologia i que cal combinar-ne de diferents. Es recorda el treball fet pel grup sobre les preguntes d’indagació i es mostra la feina feta.
L’Anna S. Exposa el projecte suc de taronja a partir d’una proposta senzilla sorgida d’una necessitat puntual. Es valora com es pot plantejar un projecte senzill.
En Toni parla sobre l’us dels dibuixos en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Es discuteix sobre el perquè els alumnes no dibuixen bé, plantejant diferents motius: tenen poc temps, pocs recursos, poca paciència,…
El no saber dibuixar els genera frustració quan ho intenten? Cal pedagogia del dibuix.
En Jesús, a partir de seu article, defensa la creativitat com a eina per millorar el procés científic.

Línia de Treball: Treball per Projectes a les Ciències
De les propostes de projectes que cadascun de nosaltres ha presentat (disponibles a  http://eduwikilababp.wikispaces.com/Projectes+Comentats ) es valoren diferents aspectes:
– Fora d’hores de classe?
– Implicació del professorat. Si no hi ha una voluntat de centre es pot acabar convertint en un bolet, però és difícil tenir un claustre implicat. Fa por enfrontar-se a metodologies noves.
– Coneixement científic a partir del conflicte. Cal el model científic per resoldre el problema plantejat en el projecte.
– Hi ha projectes que cobreixen tot el currículum però també hi ha moltes dificultats per posar-ho en marxa. Els alumnes estan molt adoctrinats i és difícil trencar motllos.
– Es qüestiona si són projectes aquells que, utilitzant un fil conductor expliquen i fan el mateix que a les classes convencionals però ordenant els continguts d’una altra manera.
– La proposta del Ramon de l’editorial La Galera, on a partir d’una noticia setmanal es plantegen un seguit de propostes pel professorat de cada matèria de forma que el fil conductor “la notícia” sigui la base dels continguts que s’han d’aprendre es considera molt interessant però es planteja si immediatesa de treballar amb noticies d’actualitat és compatible amb la programació del curs.
D’aquí surt el comentari de la sessió:  PROGRAMAR ESTÀ SOBREVALORAT.
– Un projecte pot englobar diferents disciplines, a partir d’un tema es pot treballar des de diferents arees, això genera dificultats de coordinació.
– Es pot treballar per projectes a batxillerat? El temps és un handicap?. Existeixen propostes per treballar per projectes a batxillerat : Física en context,…

Es proposa una mena de pauta per dissenyar els nostres projectes:
-A partir d’una proposta inicial caldrà establir el context ( problema a resoldre o fil conductor)
Producte final del projecte.
Eines/dinàmiques a dur a terme
-Possibilitat que sigui interdisciplinar.
Avaluació. Com s’ha d’avaluar? Es important que els alumnes s’autoavaluin i contrastar els seus resultats amb els nostres.

Decisions i compromisos
– Llegeixen articles per al grup:
Rosa Ma
Angels
Martí
Felip
Ramon
Jordi.
– Cadascú portarà la seva proposta de projecte segons la pauta proposada amb l’objectiu de poder treballar sobre ells i poder-los posar en marxa al llarg del curs.

Propera trobada 14 de gener de 2016. 17:30. Bon Nadal!